Μουσικής, Ρυθμού, Performance και Σώματος

Γιώργος Ανδρέου
Πέτρος Κούρτης
Ραφίκα Σαουίς
Άννα Καραμήτσου
Αντώνης Παπαδόπουλος
Μάντυ Φραγκιαδάκη
Χριστόφορος Κωνσταντινίδης
Μαριάνθη Κυρίου
Τάνια Φύτρου

Άλλες κατηγορίες σεμιναρίων: