Θεωρίας Κειμένων, Γραφής και Δραματουργίας

Βασίλης Παπαβασιλείου
Τάκης Τζαμαργιάς
Άκης Δήμου
Αλέξης Σταμάτης
Κατερίνα Μπέη
Ειρήνη Μουντράκη
Έλενα Τριανταφυλλοπούλου
Μάνια Ζούση

Άλλες κατηγορίες σεμιναρίων: