Περιγραφή

Ανάλυση των οκτώ βασικών στοιχείων συνειδητοποίησης (χώρος, χρόνος, υποκείμενο, συνθήκες, σχέσεις, σκοπός, εμπόδια, δράση) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ηθοποιός για την προσέγγιση ενός ρόλου στο ρεαλιστικό θέατρο.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς και παρουσίαση μικρών σκηνών. Απευθύνεται σε νέους ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικών σχολών.

Δημήτρης Καταλειφός – βιογραφικό