Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης
πληροφορίες για το σεμινάριο “Meditation – The Garden of Your Mind” του Κωνσταντίνου Χαραντινιώτη

Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης

Ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος Δάσκαλος Γιόγκα και Διαλογισμού, Wellness Mentor & Coach, Ayurvedic Practitioner και NLP Master Coach. Η πρώτη του «γνωριμία» με τον διαλογισμό ήταν πριν από 30 χρόνια. Έχει έρθει σε επαφή ως μαθητής με πολλές και διαφορετικές παραδοσιακές τεχνικές, αφιερώνοντας πολύ χρόνο στην μελέτη του.

Ιδιαιτέρως η διαμονή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε περιβάλλοντα, όπου η πρακτική του διαλογισμού ήταν η κύρια πρακτική, και ιδιαιτέρως η διαμονή του σε βουδιστικά μοναστήρια του έδωσε μία σπάνια ευκαιρία να εμβαθύνει.

Μετέπειτα στόχος του ήταν να αναπτύξει μία μέθοδο που κάνει εύκολο και προσβάσιμο το εργαλείο του διαλογισμού σε ανθρώπους που ζουν μία καθημερινότητα γρήγορη, με υποχρεώσεις, στόχους και απαιτήσεις.

Οι γνώσεις του και η εμπειρία του πάνω στον διαλογισμό αποκρυσταλλώθηκαν σε μία μέθοδο που έχει μεν τις ρίζες της στην παράδοση, ταυτόχρονα όμως ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτή την μέθοδο διδάσκει, έχοντας βοηθήσει μέχρι στιγμής χιλιάδες ανθρώπους να πάρουν τον έλεγχο των σκέψεών τους.