Για αγορές online ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές τιμές

ΑΙΘΟΥΣΑ Α – 1ος Όροφος
 


ΑΙΘΟΥΣΑ Β – 2ος Όροφος

Νοέμβριος 2020

ΑΙΘΟΥΣΑ Α – 1ος Όροφος
ΑΙΘΟΥΣΑ Β – 2ος Όροφος
Δεκέμβριος 2020

ΑΙΘΟΥΣΑ Α – 1ος Όροφος